fin slovensko cofidis logo.jpg
 

nákup na splátky

 

jednoduché dojednanie

 • úver od 100 do 5000€
 • voliteľný počet splátok i výška priamej platby
 • jednoduchý a rýchly proces dojednania zmluvy

Komfortné a výhodné splatenie

 • žiadne poplatky za poskytnutie úveru, vedenie úverového účtu atď.
 • predčasné splatenie úveru bez sankcií
 • možnosť rýchlejšieho splácania úveru mimoriadnymi splátkami

poistenie úveru

Úver môže byť dojednaný s poistením proti neschopnosti splácať úver, ktoré Vás chráni pred nepredvídateľnými rizikami, ktoré môžu zapríčiniť Vašu platobnú neschopnosť. poistenie proti neschopnosti splácať úver sa vzťahuje na štyri typy poistných udalostí:

 • strata zamestnania
 • dočasná pracovná neschopnosť
 • úplná a nezvratná strata samostatnosti
 • úmrtie

základné podmienky poskytnutia úveru

 • občan SR alebo občan ČR s trvalým pobytom v SR
 • vek od 18 do 70 rokov
 • bydlisko na území SR
 • trvalý zdroj príjmu
 • platný telefónny kontakt
 • žiadateľ je spôsobilí na právne úkony

aké doklady potrebujete pre vybavenie úveru?

 • občiansky preukaz
 • druhý doklad totožnosti
 

Ak to bude potrebné, môžeme Vás požiadať o doplnenie ďalších dokladov. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte najlepšie osobne v našom Hifi štúdiu.