UD-503-S_Front_44z.jpg
DA prevodníky
sale

Teac UD-503

698.00 999.00

D/A prevodník 11,2 MHz DSD,  384 kHz/32 bit PCM

Streamer - DLNA, Home Media, Deezer, Spotify, TuneIn, Bluetooth

Všetko v jednom:

- D/A prevodník, chip Asahi Kasei AKM4490

- Analógový predzosilňovač (1 nesymetrický analógový vstup)

- Sieťový prehrávač

 

 • USB DAC, ktorý podporuje 11.2MHz DSD a 384kHz / 32-bit PCM

 • Konštrukcia Dual-mono používaná od napájania cez digitálne po analógové sekcie

 • Oba, ľavý a pravý kanál majú svoje vlastné high-end AK4490 DAC, ktoré sú vyrobené Asahi Microdevices Corporation

 • Dve veľkokapacitné toroidné napájacie transformátory, po jednom pre ľavý a pravý kanál

 • Izolačné obvody, ktoré elektricky úplne oddeľujú digitálne a analógové sekcie

 • 4 TEAC HCLD buffer zosilňovače, pre posilnenie výstupných obvodov, sú použité pre linkové zosilňovače

 • Up-konverzia do formátov až do 12.2MHz DSD a 384kHz/32-bit PCM pomocou FPGA (programovateľné IC)

 • Dva typy DSD filtra a štyri typy PCM digitálneho filtra, rovnako ako aj režim OFF

 • Podpora vstupu10MHz externých hodín (k dispozícii pri USB asynchrónnom prenose)

 • Dva vysoko presné vnútorné hodiny, jeden pre 44,1 kHz a druhý pre 48kHz signály (k dispozícii v priebehu USB asynchrónneho prenosu)

 • Jeden pár RCA konektorov pre analógový nesymetrický vstup

 • Hlasitosť výstupu môže byť nastavená konštantne, konštantne +6 dB alebo s reguláciou pre jeden pár XLR analógových symetrických výstupov a jeden pár RCA analógových nesymetrických výstupov

 • Polarita XLR konektora môže byť prehodená (2 alebo 3 HOT)

 • TEAC QVCS vysoko presný obvod pre nastavenie hlasitosti bez narušenia symetrie

 • Veľký digitálny displej s vynikajúcou viditeľnosťou a diaľkové ovládanie s jedným tlačidlom pre obsluhu rôznych funkcií

 • OELD displej zobrazuje typ vstupného signálu a rôzne nastavenia (s 3 úrovňami stmievača a funkciou vypnutia)

 • Slúchadlového zosilňovač s diskrétnou konštrukciu a maximálnym výkonom 600 mW + 600 mW

 • Digitálne vstupy na zadnej strane zahŕňajú jeden USB, jeden koaxiálny a jeden optický

 • Kombinovaný koaxiálny/optický digitálny vstup, mini konektor na prednej strane je vhodný pre digitálny vstup z prenosných zariadení

 • Nízka konštrukčná spotreba energie a automatické funkcie úspory energie splňujú súčasné očakávania

 • Celokovové telo pre kontrolu vibrácií a elegantný štýl v pôdorysnej veľkosti A4, ktorá umožňuje umiestnenie v malých priestoroch

 • TEAC originálny design pre trojbodovú podporu pomocou hrotových nôh s pripojeným bázami

 • V súlade s RoHS

 • Vysoký výkon Verity AK4490 DAC s podporou 11.2MHz DSD a 384kHz / 32-bit PCM

 • predvádzací kus/demo AUDIOFEEL

 • čierna farba

 • plná záruka

    
Základ prevodníka tvoria DAC čipy VERITA AK4490, od Asahi Kasei Microdevices Corporation. Majú zavedenú povesť pre použitie v high-end audio zariadeniach. * VELVET SOUND architektúra poskytuje jemné expresívne schopnosti vhodné pre prehrávanie záznamov s vysokým rozlíšením. Navyše, novo vyvinutá technológia nízkeho skreslenia umožňuje dosiahnúť  S/(N + D) = 112 dB. To je najlepšia úroveň v priemysle pre 120 dB triedu DAC.
*AK4490 je výrobok z rodiny Audio4pro ™ vyvinutý spoločnosťou Asahi Microdevices Corporation pre profesionálne audio zariadenia a high-end digitálne audio aplikácie.

Dual-mono štruktúra s plne symetrickým zapojením
Za expresivitou NT-503, ktorá prekračuje očakávanú úroveň vo svojej triede, je  štruktúra dual-mono obvodov, ktorá zahŕňa všetky aspekty od napájania cez D/A sekcieh až po analógový výstup.
Počnúc toroidnými výkonovými transformátormi, v ktoré zabezpečujú stabilnú dodávku prúdu a high-výkon VERITA AK4490 DAC, je dual-monofónna štruktúra kompletne mono obvod pre každý kanál. Tým sa zabráni ovplyvneniu signálov medzi sebou. Interferencie medzi ľavým a pravým kanálom je potlačená v maximálnej miere, čo je obzvlášť dôležité pre slúchadlá počúvanie, takže toto zariadenie môže byť tiež použitý ako vysoko výkonný slúchadlový zosilňovač.

Okrem 44,1 kHz a 48kHz vnútorných hodín, je tiež podporovaný 10 MHz externý hodinový vstup.
Pri pripojení cez USB, namiesto synchronizácie s počítačom, ktorá je nestabilná a zašumená, UD-503 podporuje asynchrónny prenos USB, čo umožňuje ovládať PCM a DSD synchronizáciu s vlastným hodinami generovanými s jeho vstavanými vysoko presnými kryštálovými oscilátormi. Dva generátory hodinových signálov pracujú na 44,1 kHz a 48 kHz. Sú použité vysoko presné kryštálové oscilátory, ktoré sa vyznačujú nízkym fázovým šumom na vstupné signály, ktorých vzorkovacie frekvencie sú násobkami celého čísla, čo má vplyv na minimálne chvenie (jitter).

Okrem toho, je možné dosiahnuť ešte vyššiu presnosť s podporou 10MHz externého hodinového vstupu. Synchronizáciou s hodinami, ktoré majú ešte vyššiu presnosť, si môžete vychutnať zmeny v kvalite tónu a lepšiu kvalitu zvuku, ktorá môže byť cítiť fyzicky.

DSD Up-konverzia pomocou zákazníckeho čipu
Použitie FPGA (programovateľný IC)  vlastného dizajnu TEAC je umožnené zjemnenie digitálnych audio signálov konverziou 2x, 4x a 8x pre PCM, DSD konverzia je tiež podporovaná. 
Formát  44,1 kHz/16-bit audio súbory z CD možete konvertovať  do formátu súborov 11.2MHz DSD, ktorý má asi 256 krát väčšie množstvo dát, ako pôvodné CD súbory. 48kHz PCM audio súbory môžu byť prehrávané vo formáte 12.2MHz DSD.

Štyri typy PCM dogitálnych filtrov a dva typy DSD filtrov
Okrem štyroch typov PCM digitálnych filtrov a  režimu OFF, má prístroj aj dva typy DSD digitálnych filtrov, takže si môžete vybrať najlepší filter pre formát vstupného súboru a typu hudby. Môžete sa tešiť na jemné zvukové nuansy rôznych filtrov, bez toho aby ste museli pripojiť rôzne USB prevodníky.

PCM Filtre
FIR SHARP: FIR filter so strmým roll-off ostro reže signály mimo pásmo audio.
FIR SLOW: FIR filter s pomalým roll-off jemne reže signály mimo pásmo audio.
SDLY SHARP: filter s malým oneskorením a so strmým roll-off ostro reže signály mimo pásmo audio.
SDLY SLOW: filter s malým oneskorením a s pomalým roll-off jemne reže signály mimo pásmo audio.
 
DSD Filtre
CUTOFF 50kHz
CUTOFF150 kHz

POZNÁMKA: Pri príjme signálov na 352.8 kHz alebo 384 kHz, bude digitálny filter sa počas prehrávania vypnutý, bez ohľadu na toto nastavenie.

Izolácia obvodov, ktorá úplne oddeľuje uzemnenie digitálnej a analógovej sekcie
Medzi digitálne a analógové časti používa dizajn obvodov  digitálne izolátory, ktoré úplne izolujú ako napájanie, tak i zem. Takže, všetkému šumu prichádzajúcemu z digitálnych vstupných zdrojov a taktiež  šumu z počítača cez rozhranie USB, je zabránené vstupu do analógového úseku prostredníctvom signálovej cesty alebo na zemou. Izolačné obvody ponúkajú významný prínos najmä pri prehrávaní zvukových zdrojov vo vysokom rozlíšení s vysokou vzorkovacou frekvenciou. 

Nezávislé toroidné transformátory pre každý kanál
Oba, ľavý a pravý kanál majú vyhradený  aždý jeden vysokokapacitný napájací transformátor s toroidným jadrom, ktorý dodáva stabilný prúd. Toto riešenie je stabilným základom pre duálne monofónnu konštrukciu a umožňuje stabilnú dodávku prúdu do každého kanála bez toho, aby bol ovplyvnený zmenami v odbere prúdu v dôsledku spracovania signálu druhého kanálu. 
 
Originálne TEAC-HCLD obvody výstupného buffera
Aby bolo možné prenášať hudobný  signál na výstup bez toho, aby stratil veľký dynamický rozsah, boli použité TEAC-HCLD (High Current Line Driver) obvody. Tie zvvyšujú prúdovú kapacitu, ktorá je kľúčová pre analógové výstupné obvody.
Použili sme odborné znalosti, ktoré sme získali pri návrhu audiofilných zariadení a pre každý  kanála boli použité dve výstupné okruhy s vysokoprúdovými prenosovými vlastnosťami. Využitím diferenciálnych budičov pre symetrické výstupy a paralelné zapojenie pre nesymetrické výstupy sa zvýšili súčasné možnosti prenosu, ktorý umožňuje prenos hudobných signálov bez straty svojej dynamiky.

Obvody predzosilňovača teraz používajú TEAC-QVCS vysoko precízne ovládače hlasitosti so štvor-obvodovou štruktúrou
NT-503 môže byť tiež použitý ako predzosilňovač. Jeden pár XLR symetrických výstupov a jeden pár RCA nesymetrických výstupov môže byť nastavený buď na regulovanú, alebo konštantnú úroveň, čo umožňuje jednoducho zostaviť systém v kombinácii s výkonovým zosilňovačom alebo aktívnymi reproduktormi.
Pre obvod predzosilňovača bol použitý TEAC-QVCS (Quad Volume Control System), čo je obvod s plne symetrickým dizajnom, ktorý používa symetrické spracovanie zvukového signálu v každom stupni, od konverzie signálu z digitálneho na analógový, až po výkonový zosilňovač. Riadiace signály vysielané z gombíka hlasitosti súčasne nastavia zosilnenie zosilňovačov v celkom štyroch nezávislých okruhoch, pozitívnych aj negatívnych pre  ľavý a pravý kanál. Pomocou tohto systému je zachovaná symetria zvukových signálov, čím je dosiahnutý čistý zvuk s vynikajúcou separáciou kanálov. (Toto neplatí pri použití nesymetrického analógového vstupu).
Tento systém ovládania hlasitosti realizuje 256 krokov nastavenia hlasitosti v krokoch 0.5dB v celom rozsahu od -95 dB do +24 dB. Presné nastavenie hlasitosti je možné pomocou diaľkového ovládania, čo je ťažko realiuzovateľné pomocou motorového analógového regulátora. Okrem toho, optimálnu úroveň hlasitosti možno dosiahnuť pre slúchadlové počúvanie, ktoré vyžaduje precízne nastavenie hlasitosti.
 
Display používa OELD s excentnou viditeľnosťou
Organický elektroluminiscenčný display (OELD) so stmievačom so 4 úrovňami zaisťuje vysoký kontrast a vynikajúcu viditeľnosť. Veľké písmo sa používa na to, aby poslucháč moholkontrolovať úroveň aj zo vzdialených pozícií.

Slúchadlový zosilňovač s diskrétnou konštrukciou podporuje napájanie symetrických slúchadiel
pripojenie  slúchadiel je umožnené pomocou TEAC HCLD obvodov, ktoré sú určené pre linkový výstup a sú zložené zo 4 výstupných tranzistorov každom, ľavom a pravom kanáli. V tomto unikátnom dizajne obvodov, zapojenie  zosilňovačov triedy AB, je výrazne rozšírený prevádzkový rozsah triedy A,  trieda A sa používa pre väčšinu z rozsahu používaného v bežnom slúchadlovom počúvaní. Potenciály rôznych typov slúchadiel možno využiť počnúc vysokoohmovou impedanciou 600Ω. Na prednej strane prístroja sú dve 3-pólové TRS (štandardné stereo) konektory pre pripojenie slúchadiel. 

Celokovové telo zabezpečuje kontrolu vibrácií a taktiež elegantný štýl vo veľkosti A4 , ktorá uľahčuje umiestnenie na stole
Konštrukcia celého tela je z kovových panelov, ktoré sú účinné proti prenikaniu rušivým signálom, potláča prenikanie elektromagnetického rušenia vyžarovaného počítačmi a ďalšími zariadeniami. Touto konštrukciou je dosiahnuté čisté vnútorné prostredie s nízkou úrovňou šumu, aj keď okolie je nepriateľské ku zvuku. Kovové šasi je obložené z oboch strán s 8mm silnými hliníkovými panelmi a centrom je prepojená predná a zadná časť šasi. Táto konštrukci bránia krúteniu a ohýbaniu a vytvára silné a stabilné telo.
Okrem toho pôdorys  je veľkostistránky A4 *, čo umožňuje umiestnenie na stole, polici a iných malých priestoroch.
* Nezahŕňa konektory, gombíky a iné vyčnievajúce časti.
 

TEAC HR audio prehrávač, ktorý podporuje prehrávanie 11.2MHz DSD na oboch Windows a Mac, je k dispozícii zadarmo
11.2MHz DSD súbory môžu byť prehrávané pomocou systému Windows alebo počítača Macintosh, bez zložitého nastavenia. Budúcu generáciuzvukových zdrojov s vysokým rozlíšením si môžete vychutnať už teraz. (Pri použití počítača so systémom Windows, je nutné nainštalovať samostatný ovládač.)

Quantity:
Pridať do košíka
UD-503-S_Front_44z.jpg
UD-503-B_Front_N9999x9999.png.jpg
UD-503-B_Rear_N9999x9999.png.jpg
UD-503-S_Angled_N9999x9999.png.jpg
UD-503-B_Angled_N9999x9999.png.jpg
UD-503-B_Front_Darkness2_N9999x9999.png.jpg
UD-503__B__HA-P90SD-R_Image_N9999x9999.png.jpg
UD-503__B__Mac_Image_N9999x9999.png.jpg
UD-503_Interior_N9999x9999.png.jpg
UD-503-S_HA-P90SD-R_Image_N9999x9999.png.jpg
UD-503__S__HA-P90SD-R_Image_N9999x9999.png.jpg
UD-503__S__Mac_Image_N9999x9999.png.jpg
RC-1319_UD-503__N9999x9999.png.jpg

Additional Info