inštalácia u zákazníka

  • inštalácia
  • zapojenie
  • nastavenie
  • návod na užívanie
  • otestovanie
  • ukážka