Sú káble skutočne rozdielne?

25 rokov vývoja, experimentovania a navrhovania reproduktorových a prepojovacích káblov hovorí áno – fakticky veríme, že Chord káble môžu zmeniť úplne všetko. Dobrý kábel môže hudbe umožniť znieť presne tak, ako bola skomponovaná. Dobré káble môžu zmeniť pozeranie obľúbeného filmu či počúvanie obľúbenej pesničky v neskutočný emočný zážitok. Niektorí hovoria, že podstata zážitku je v detailoch, ale my vieme, že všetky detaily sveta nestoja za nič pokiaľ nie sú súčasťou dokonale vyrovnaného hudobného alebo filmového celku. Skutočná mágia je v celkovej interpretácii diela a dobré káble sú neoddeliteľnou súčasťou procesu jej doručenia poslucháčovi a divákovi. Užite si svoju hudbu, filmy a hry v novom svetle. Skutočný zážitok je možno len kábel vzdialený.

Väčšina systémov nenapĺňa skutočný potenciál.

Káble sú aspoň tak dôležité ako všetky ostatné komponenty z ktorých pozostáva HiFi systém alebo domáce kino. Ak ich podceníme, tak riskujeme degradáciu výkonu všetkých ostatných súčastí. Čo je ešte dôležitejšie zhoršujeme tým kvalitu každej pesničky a každého filmu ktorý prehrávame. Chord káble Vám pomôžu užiť si každý kúsok.

Chord Company mala vždy veľmi blízko k samotným hudobníkom. To nám umožnilo počúvať niektoré skutočne jedinečné nástroje a výni-močných hudobníkov a zároveň nám umožnilo porozumieť čo hudob-
níci chcú svojim výkonom povedať. Skutočným odhalením bolo, keď sme zistili aký veľký vplyv majú káble na realistické prehrávanie ich nahrávok.

Káble sú kritickou časťou systému - prenášajú vzácne informácie od jedného komponentu k druhému. Informácie, ktoré prenášajú hudob-ný výkon sa strácajú, ovplyvňujú a mechanicky indukujú šum. Správ-
ny kábel prenesie viac s menšími stratami a interferenciami a pozorne vyrobený kábel pomôže znížiť mechanický šum. Detaily a dynamika zostanú nezmenené, komplexné tonálne atribúty nástrojov sú jedno-
duchšie rozoznať, ryrmus a melodická štruktúra je zrozumiteľnejšia. A hlavne hudba znie živšie a účastnejšie.

Existuje veľmi jednoduchý spôsob na zistenie ako veľmi Chord káble vylepšia Váš pôžitok z hudby - počúvanie.