akustika

  • návrh riešenia

  • vizualizácia

  • úprava priestoru

  • úprava / realizácia zmien

  • montáž

Výsledná cena za službu sa stanovuje individuálne dohodou podľa požiadaviek zákazníka a obsahu prác.

 

inšpirujte sa

akusické prvky