akustika

  • návrh riešenia
  • úprava priestoru
  • úprava / realizácia zmien
  • montáž

Výsledná cena za službu sa stanovuje individuálne dohodou podľa požiadaviek zákazníka a obsahu prác.