Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Nákup na splátky

Jednoduché dojednanie

 • úver od 100 do 5000 €
 • voliteľný počet splátok i výška priamej platby
 • jednoduchý a rýchly proces dojednania zmluvy

Komfortné a jednoduché splatenie

 • žiadne poplatky za poskytnutie úveru, vedenie úverového účtu atď.
 • predčasné splatenie úveru bez sankcií
 • možnosť rýchlejšieho splácania úveru mimoriadnymi splátkami

Poistenie úveru

Úver môže byť dojednaný s poistením proti neschopnosti splácať úver, ktoré Vás chráni pred nepredvídateľnými rizikami, ktoré môžu zapríčiniť Vašu platobnú neschopnosť. poistenie proti neschopnosti splácať úver sa vzťahuje na štyri typy poistných udalostí:

 • strata zamestnania
 • dočasná pracovná neschopnosť
 • úplná a nezvratná strata samostatnosti
 • úmrtie

 

Základné podmienky poskytnutia úveru

 • občan SR alebo občan ČR s trvalým pobytom v SR
 • vek od 18 do 70 rokov
 • bydlisko na území SR
 • trvalý zdroj príjmu
 • platný telefónny kontakt
 • žiadateľ je spôsobilí na právne úkony

Aké doklady potrebujete pre vybavenie úveru?

 • občiansky preukaz
 • druhý doklad totožnosti

Ak to bude potrebné, môžeme Vás požiadať o doplnenie ďalších dokladov.

Pre viac informácií ohľadom nákupu na splátky pomocou spoločnosti Cofidis sa môžete obrátiť na kontaktné centrum:

cofidis logo 300dpi